Учениците се открояват с критично мислене, отлично развита логика и функционална грамотност

Запознайте се с нашите прекрасни учители в училище “Откривател”, където имаме предучилищна група (2,5 – 6 години), начални училищни класове (6 – 12 години) и гимназиален училищен етап (12 – 18 години). Родителите обичат усещането за общност, което се създава. Това е нещо, което силно насърчаваме и популяризираме в “Откривател” като цяло и отчасти се дължи на факта, че децата могат да останат на едно и също място, докато навършат 18 години, което означава, че те наистина опознават своите учители и другите деца.

Симона Атанасова е учител по Български език и литература. Тя не само обича да играе с езика и изследва литературата, но предава тази страст на нашите ученици.

– Симона, ти си преминала менторска програма, като част от въвеждането ти в работата в “Откривател“. С какво те спечели Монтесори подходът? 
– Първото, което изключително силно ме впечатлява в Монтесори подхода е, че всяка дисциплина е представена на учениците от самия ѝ зародиш до пълното ѝ разгръщане в днешни дни. Учениците още в ранна възраст вникват в корените на науката – откриват я постепенно, проследяват развитието ѝ така, както са го правели техни предци. Така те осъзнават, усещат с всичките си сетива как работи светът и какво е мястото на всяко живо същество в него. Представете си, че можете да извървите стъпките на цялото растително, животинско и човешко развитие за няколко години! Култура, а не учебни предмети изучават Монтесори учениците. Защото културата е именно начинът, по който човекът „обработва“ знанията си за света. Всяко едно изкуствено разделяне на тази култура – по науки, по учебни часове, по класове и възрасти отдалечава учащия се от естеството на ученето.

– Какво различно наблюдаваш в начина на мислене и функциониране на учениците в “Откривател” спрямо учениците в традиционно училище?
– В „Откривател“ развитието на ученика се определя от него самия. Работата на учителите и водачите е да наблюдават ученика като отворена за света личност, да подхранват вроденото му любопитство към света, да стимулират неговите собствени търсения. Когато ученикът се развива в среда, която уважава неговото мнение, подкрепя го да надхвърля собствените си възможности, да се предизвиква да бъде най-добрата версия на себе си, то тогава този ученик позволява на мисълта и волята си да се каляват и да го тласкат напред във всичко, с което ще се захване. Прави впечатление, че учениците в „Откривател“ с еднакво усърдие белят краставици за обяда си, мият прозорци, решават задачи с неизвестни, правят синтактичен анализ, изследват с микроскоп. Техните интереси са неограничени, както неограничени са и техните възможности, защото никой никога не е дръзнал да ограничи мисленето им.

– Ще бъде ли предизвикателство за теб “Откривател” да израсне от основно в средно училище? Какво те вълнува? Защо мислиш, че това е важно?
– Училище „Откривател“ вече изпраща в гимназии ученици, които са преминали през всички етапи на Монтесори образованието до 7.клас  – от ясла, през детска градина, в училище. Тези ученици се открояват с критично мислене, отлично развита логика и функционална грамотност. Те са развили своите умения не само да изучават успешно академични дисциплини, но и да изучават света, космоса като едно неразривно цяло. Нашите ученици осъзнават математиката, историята, езика и изобщо всички науки като различни страни на едно цяло – така, както е в природата. Това умение ги прави подчертано адаптивни. Те приемат промяната като възможност, а не като опасност. Съвсем естествено е да предложим на тези ученици да продължат да се развиват в Монтесори среда и до етапа, в който те ще са готови да заемат мястото си в обществото на възрастните. Представете си едно дете, което израства в свободна, подкрепяща среда от първите си месеци до навършване на пълнолетие. Ежедневно работя с ученици, които вече са преминали половината от този път. Ежедневно всеки ден тези ученици ме изумяват с дълбочината на разсъжденията си. Нямам търпение да видя какво още могат да постигнат. Не знам за Вас, но аз бих искала в обществото ни да има повече такива личности.