Учители от Латвия в „Откривател“: Свободата на избор и сътрудничеството са впечатляващи

Миналата седмица група Монтесори колеги от Латвия посетиха „Откривател“ и направиха наблюдения в нашите класни стаи.

Групата се състоеше от един водач за предучилищно ниво, двама начални или начални учители (единият преподава 1-3 клас, а другият 4-6 клас) и учител по английски език за 1-6 клас.

Pardaugavas Montessori училище се намира в Рига, Латвия. Деца от 1,5 години до 12 години имат възможност да се обучават по образователните принципи, заложени от д-р Мария Монтесори. Нашата мисия е да подпомогнем естественото развитие на всяко дете и да му помогнем да стане по-самостоятелно. С над 100 записани деца в момента това е едно от най-големите Монтесори училища в Латвия.

Какво открихте като най-интересно и в същото време различно тук в нашето училище, отколкото във вашето в Латвия?

Това, което беше ново за нас, беше да видим как юношите работят и как е организирана тази общност.

Смятаме, че най-интересното нещо беше начинът, по който на подрастващите беше дадена свобода на движение (разрешено им беше да излизат сами извън училищната зона, за да пазаруват например), свобода на избор, когато мислят за своя бюджет, който трябва да балансират. Също така свободата на избор, когато мислите какво да приготвите за закуска и обяд. Не сме виждали такива дейности. Всички се чувствахме добре дошли в тяхната класна стая, както и от начина, по който си сътрудничат помежду си, подкрепяйки се, когато е необходимо.

Какво по-различно наблюдавате в начина на мислене и функциониране на учениците в „Откривател” спрямо учениците във вашето училище?

Е, както вече споменахме в предишния въпрос, най-интересното от наблюденията е подкрепата един на друг и доверието на тази подкрепа. Забелязах, че когато момиче в юношеска група имаше проблем по време на работа на компютър, например, вместо да помоли учителя за помощ или решение, тя отиде да потърси съвет и помощ от друг ученик. Ученикът с радост откликна на този призив за подкрепа. Това е нещо, което никога не виждаме в нашето училище. Тепърва ще израстваме (както виждаме, липсва ни известен опит в това) до това ниво на това сътрудничество, така че беше чудесно да наблюдаваме това. За нас беше чест да прекараме време с всички вас!