Анна-Мария и първия в света AMI Дипломен курс 12-18 г.

Скъпа Общност,

С гордост искаме да ви съобщим, че Анна-Мария завърши първия в света AMI Дипломен курс за възрастта 12-18 години, който се проведе в Швеция. Този курс е историческо събитие, тъй като досега са се провеждали само ориентировъчни такива. Заедно с Анна-Мария, в него участваха педагози от Испания, Франция, Норвегия, Германия, Индия, Словения, където броят на Монтесори училищата до 18 години расте.
Сега Анна-Мария е един от двамата Монтесори педагози в Европа, които са международно сертифицирани за трите плана на развитие на личността 0-6, 6-12 и 12-18 години. Другият е нейния обучител – Джени Хогланд.
Ето какво мисли Анна-Мария за образованието в юношеството:

Вярвам, че е необходима революция в масовото образование, ако искаме децата и внуците ни да живеят в радост, мир и хармония. Д-р Монтесори начертава ясна визия за подготвена среда, която да подкрепи личността на юношата да израстне оптимално – център за учене и работа, който дава реални изживявания в елементите на социалния живот. В такава общност младият възрастен усъвършенства себе си в своето изразяване с език и творчество, развива характера си – морален кодекс, математическо мислене и език, и задълбочава знанията си за живите и неживите организми, историята на цивилизациите и на човечеството. Знанията, които могат да придобият в този момент, могат да бъдат много дълбоки, ако са свързани с реалния опит. Практическата работа, въвлечените предизвикателства, решаването на проблеми и отговорностите на ежедневния живот подхранват израстването на следващия слой независимост – социална и икономическа. В периода на силна уязвимост, какъвто е юношеството, индивидът може да изпита съмнение, колебание и бурни емоции, защото все още не осъзнава новите си способности. Това е свързано с нуждата на подрастващите да открият своето социално бъдещо аз, какъв е смисъла на моя живот, как съм добър, как съм умен и личното достойнство. В този период младите хора се нуждаят от много любов и сигурност. Ако не го получат, умът не може да свърши работата, която трябва. Трябва да работим за оптималното цялостно развитие на индивида, за да променим реално обществото.