От раждането през функционална до интелектуална независимост

Този кратък филм от Монтесори подготвена среда проследява растежа на детето към независимост от общността на Малките деца до Училище.

Свободата не е да бъдеш свободен да правиш нещо, което човек харесва, това е да можеш да действаш без помощ. Малкото дете започва своя път в изграждане на независимост от момента на раждането си и продължава до момента, в който не придобие пълна функционална самостоятелност. 

Задачата да се стане човек е огромна. Човек трябва да постигне контрол над тялото, да разбере света, да научи един или повече езици, да въплъти принципите на социалния живот и да намери свой уникален принос.

Свободният индивид знае как да живее хармонично с другите и има речника, който му позволява да комуникира своите нужди и да отговаря на нуждите на другите. Нашата цел е да поставим децата в контакт с всички природни сили и тяхната функция, и това дава на децата разбиране за взаимозависимостта, в която се упражнява свободата.