“Откривател” се присъединява към глобалната IB общност и предлага образование до XII клас

Първото Монтесори училище в България, което работи по стандартите на AMI (Международната Асоциация Монтесори), продължава своето пътуване и израстване, не само като двуезично, но и като част от международната общност IB World School. “Откривател” вече е със статут на училище-кандидат за програмата PYP и MYP на Организацията на Международния бакалауреат (International Baccalaureate, IB).

Организацията работи в съответствие с Монтесори принципите, за да развие уменията на децата, като дава възможността те да формират собствена автентичност, визия за себе си и целеустременост. Учениците са насърчавани да мислят критично и да решават сложни проблеми; да развиват не само академични, но и социални и емоционални характеристики; да управляват собственото си обучение.

Главната цел на всяко Монтесори училище е да подготви децата да притежават  нужните за живота умения. Академичната програма и знания не се различават от тези в традиционното училище, но в “Откривател” е различен начинът на учене. Подготовката започва от по-рано и благодарение на специални Монтесори материали, всяко дете развива уменията си и извървява пътя до абстракцията, извлича формулата или извода, дефинира правилото и изключенията.

От предстоящата 2023-2024 учебна година, специализираното училище по метода на Мария Монтесори, с израстващ подход в мисленето, се превръща от основно в средно училище, давайки възможност на своите ученици за последователност на учебния процес с образование от I до XII клас.

Хуманитарни науки, гражданско образование, предприемачество и разширено изучаване на чужди езици са основните акценти в програмата на гимназиалния етап в “Откривател”.

„… възходът на Нов човек, който няма да бъде жертва на събитията, а ще има яснотата и визията да ръководи и оформя бъдещето на човешкото общество.“

Мария Монтесори

Имаме удоволствието да ви съобщим, че училище “Откривател” отваря прием за ученици в 5-ти и 8-ми клас за 2023-2024 учебна година. Повече информация можете да получите в секция Прием.