Театрален клас

Опознаване и вникване в настроенията и чувствата. По-малките деца се маскират и рисуват лицата си, участват в представления, сценки, ролеви игри и развиват увереността си.

С учениците развиваме творческата индивидуалност. Работим за синхронност, за усъвършенстване на гласа – интонация, дишане, дикция, артикулация – чрез специални упражнения за сила, тембър, скорост, яснота на звукоизвличането, мелодичност, ритмичност и др. Разиграваме етюди, измисляме пиеси. Предизвикваме паметта на ума, тази на тялото, на сърцето, паметта на сетивата да работят.