Театрален клас

Опознаване и вникване в настроенията и чувствата. Децата се маскират и рисуват лицата си, участват в представления, сценки, ролеви игри и развиват увереността си.

2023/24Отворен прием

Холистично образование
Двуезична международна програма
IB world school
Общност на сътрудничество

Не се изисква плащане