Прием Учебна година 2019-20: Монтесори детска къща и училище Откривател

Ако Вие, като родители, не сте посещавали класна стая в Откривател, Ви насърчаваме да ни посетите и наблюдавате атмосферата на откривателство, преди да подадете Заявление за записване.

Ако искате Вашето дете да се развива в образователна среда, която:

  • прилага образованието и възпитанието по метода Монтесори в съответствие с културата и стандартите на AMI (Association Montessori Internationale) и осигурява на детето нужната насока, така че неговата уникална личност да се развие в пълния си потенциал и то да израсне като способен и стойностен човек,
  • подкрепя децата да следват своите интереси и своята лична страст като развиват талантите и заложбите си и ги превръщат в завидни академични знания, лидерски умения, самодисциплина, отговорност, самостоятелност и инициативност,
  • помага на родителите да възпитат деца, които са социално, морално и емоционално подготвени за истинския живот,

Ви каним да подадете Заявление за прием в Монтесори детска градина и училище Откривател чрез нашата електронната форма.

Прием на нови деца

  • Малки деца (14 месеца – 2.5-3 год.) – деца на възраст между 14 месеца и 2 години
  • Детска къща (3-6 год.) – деца на възраст между 2.5 и 3.5 години
  • Предучилищна група (5-6 год.) – деца на възраст между 5 и 6 години
  • Основно училище (ПУК – 7ми клас) – деца на възраст между 6 и 7 години

Заявление за прием

Програма Малки деца (14 месеца – 2.5-3 год.) и Програма Детска къща (3-6 год.) – заявления се приемат до 1 март 2019 г.

Програма Предучилищна и Основно училище (ПУК – 7ми клас) – заявления се приемат до 8 февруари 2019 г.

Информация за програмите

Ако Вие, като родители, не сте посещавали класна стая в Откривател, Ви насърчаваме да ни посетите и наблюдавате атмосферата на откривателство, преди да подадете Заявление за записване. За да насрочите дата за посещение, молим, попълнете електронната форма Посещение.

За повече информация, може да се свържете с нас на hello@montessorischools.bg и +359 877 202 640 или да прочетете информацията в секция Прием.